כרטיס הנכות האירופי הסטנדרטי ישמש להבטחת יחס שווה - כגון גישה חופשית ו/או עדיפות, תעריפים מוזלים או סיוע אישי - כאשר הנהנים מבקרים במדינות חברות אחרות, ומשמשים כהוכחה למצב נכות בכל מדינות האיחוד האירופי.

כרטיס החניה החדש, על פי הודעה לעיתונות, "יאפשר לאנשים עם מוגבלות לגשת לאותן זכויות חניה הזמינות במדינה חברה אחרת".

כרטיס חניה זה יהיה בפורמט חובה משותף, שיחליף כרטיסי חניה לאומיים לאנשים עם מוגבלויות, ויוכר ברחבי האיחוד האירופי.

ההנחיה שהוצגה קובעת כי על המדינות החברות לספק כרטיסים בגרסאות פיזיות ודיגיטליות כאחד, להעמיד לרשות הציבור את התנאים והכללים להנפקה או משיכת כרטיסים ולהבטיח כי נותני השירותים יספקו מידע על תנאים מיוחדים ויחס מועדף לאנשים עם מוגבלות, בפורמט נגיש.

על כל מדינה חברה לייעד רשות מוסמכת שתפקח על הנפקה, חידוש ומשיכה של שני הכרטיסים, בהתאם לכללים ולנהלים הלאומיים שלהם.

ההצעה תצטרך להיות מאושרת על ידי מועצת האיחוד האירופי והפרלמנט האירופי.