"שתי ההוראות רואות כי יש להקל על צרכי הדיור במדינה, הדחופים וצריכים להיפתר בנחישות, באמצעות מנגנוני הקידומים של המדינה עצמה, מבלי לפגוע בחופש היוזמה הפרטית", נכתב בהצהרה.

בעמדתם המשותפת בנושא "משבר הדיור הדוחק" במדינה, אדריכלים ומהנדסים אומרים שהם מוכנים להגות, לתכנן ולאמץ את "ההחלטות הדרושות לפורטוגל כדי לענות על צרכי הדיור הרציניים הקיימים".

הם טוענים שהם זמינים באותה מידה כדי לסייע בתכנון "מדיניות ציבורית" המכריעה בפתרון משבר זה, וטוענים כי יש להם את היכולת להתערב ברמת הדיור, התכנון העירוני, הסביבה והנוף, על מנת "לחשוב ולעצב" פתרונות.

"חשוב שמקבלי ההחלטות ברמה הלאומית, האזורית והמקומית יתוודעו למציאות הבלתי נמנעת הזו", קובעים הצווים.

עבור ארגונים המייצגים אדריכלים ומהנדסים, המדינה צריכה להיות "המניע העיקרי לפרויקטים העונים על צרכי הדיור העומדים בפני הפורטוגלים".

"זה הזמן לפעול ללא דיחוי", קוראים לפקודות.