על פי הודעה לעיתונות, CIMRL עקבה אחר חוות הדעת הסופית של הוועדה המייעצת לתכנית הקצאת ייצור אנרגיה מתחדשת (CC-PAER), שאושרה על ידי רוב הקהילות הבין-עירוניות והמטרופולינים האחרים.

כהמלצות "עדיפות", CIMRL מבקשת ערבויות כך שאזורי דיג היסטוריים ומסורתיים (arte Xávega) לא ייפגעו מהתקנת חוות הרוח הימית מול פיגוארה דה פוז.

לתשתית זו יש "הממד הגדול ביותר מבחינת הספק מותקן (4GW)", המכסה "שטח כולל של יותר מ 1325 קמ"ר וכתוצאה מכך היא מייצרת השפעות גדולות יותר על הסביבה ועל פעילויות אחרות הקיימות בים וביבשה".

"קהילות בין-עירוניות ומטרופולינים מודאגים מאוד מההשפעות השליליות על הפעילות הכלכלית של הדיג (...) תוך ערובה ליישום אמצעים כדי להפוך את פעילויות הדיג לתואמות את קיומן של חוות רוח", נכתב במסמך.

הצהרת ההצבעה מדגישה את הצורך ב"פיצוי לחברות עקב ביטול יכולת דיג מסוימת, במיוחד מבחינת מכמורת".

הרשויות מגנות גם על "הערכה טכנית-מדעית עצמאית, במעורבות אוניברסיטאות ומכונים פוליטכניים, כדי לנתח את ההשפעות המשוערות, מבחינת כלכלה, חברה וסביבה, אקלים ומגוון ביולוגי, של בניית מתקני רוח ימיים חדשים באזורים שבהם עלול להתנגש עם מגזר הדייג ובאזורים רגישים במיוחד, כמו אתר מקדה/פראיה דה ויירה בעל חשיבות קהילתית, אזור שהוא חלק מ- Natura 2000 רשת".

בין המלצות העדיפות, CIMRL "מזהיר כי אנרגיות מתחדשות ימיות קיימות רק אם אין להן השפעה שלילית על הסביבה או על לכידות כלכלית, חברתית וטריטוריאלית, במיוחד באזורים התלויים בדיג".

"זה מדגיש את החשיבות של יצירת מקומות עבודה חדשים בר קיימא, כמו גם תמיכה בשימוש באנרגיית רוח לאספקת חשמל ברמה המקומית, כאינדיקטורים חשובים לקבלה מקומית של פרויקטים של אנרגיה מתחדשת."

CIMRL "מציע להעריך פתיחת מסדרון סביבתי באזור פיגוארה דה פוז, לקדם שילוב של חוות רוח ימיות באזורים ימיים מוגנים ועם פעילויות ימיות".