לבתי הספר יש עד יום שישי להתחיל רשמית את שנת הלימודים האקדמית, אך המחסור במורים ממשיך לפגוע בחזרה לבית הספר, ומשאיר כ -80 אלף תלמידים ללא מורה לפחות לנושא אחד.

האזורים המושפעים ביותר הם דרום המדינה ואזורי עמק ליסבון וטאגוס, עם מחסור בעיקר בפורטוגזית, מתמטיקה ו- IT