פורטוגל הייתה אחת המדינות הללו. אך למרות צמיחה זו, היו פחות משרות זמינות מהממוצע הקהילתי, על פי דו"ח של ECO.

"ברבעון השני של 2023, שיעור המשרות הפנויות היה 3% באזור האירו, מתחת ל -3.1% שנרשמו ברבעון הקודם ול -3.2% שנרשמו ברבעון השני של 2022.

שיעור המשרות הפנויות באיחוד האירופי עמד על 2.7% ברבעון השני של 2023, מתחת ל -2.8% שנרשמו ברבעון הקודם ול -3% שנרשמו ברבעון השני של 2023", מסביר יורוסטט.

השיעור המדובר מתייחס לאחוז המשרות הפנויות במספר המשרות הכולל (חופשי ותפוס).

בין אפריל ליוני, באזור המטבע היחיד ובגוש הקהילה, אינדיקטור זה היה גבוה יותר בשירותים (3.3% ו -3% בהתאמה) מאשר בתעשייה ובבנייה (2.6% ו -2.4%), זהו המגזר התעשייתי (גם בפורטוגל) נתקל בקשיים מסוימים בהפחתת ההזמנות כתוצאה מתרחיש אי הוודאות העולמי.

בין המדינות החברות שעבורן נתונים זמינים, הולנד רשמה את השיעור הגבוה ביותר של משרות זמינות (4.7%), ואחריה בלגיה (4.6%) ואוסטריה (4.4%).

בולגריה ורומניה רשמו את האחוז הנמוך ביותר של משרות פנויות בסך המשרות (0.8%). וגם בספרד, פולין (שתיהן עם 0.9%) וסלובקיה, המשרות נדירות

.

בתורו, פורטוגל רשמה שיעור משרות פנויות של 1.5%, מתחת לממוצע הקהילתי ואזור המטבע היחיד, אך מעל לערך החודש הקודם (+0.1 נקודות אחוז). זה הבטיח למדינה מקום בין ארבע המדינות החברות בהן גדלו המשרות הפנויות ברבעון השני, לצד יוון (+0.4 נקודות אחוז), קפריסין (+0.2 נקודות אחוז) ואיטליה (+ 0.1 נקודות אחוז

).

לעומת זאת, ברוב מדינות אירופה (19 מדינות חברות), המחצית השנייה של הסמסטר הראשון הייתה שם נרדף להפחתה בשיעור המשרות הפנויות. הירידות הגדולות ביותר נרשמו בצ'כיה (-1.2 נקודות אחוז), דנמרק, לוקסמבורג ופינלנד (כולן עם -0.8 נקודות אחוז

).