מורים ועובדי בתי ספר מתחילים היום שבוע של שביתה, שנקרא על ידי איגוד כל אנשי המקצוע בחינוך (S.T.O.P) נגד מה שהם אומרים כמה עוולות במגזר.

השביתה, שתימשך עד יום שישי, נקראה על ידי S.T.O.P והיא השביתה הראשונה של שנת הלימודים 2023/2024, במהלכה מבטיחים אנשי מקצוע לקיים את המחאה בשנה שעברה עד להיענות לדרישותיהם.


על כף המאזניים התאוששות של שש שנים, שישה חודשים ו -23 יום של זמן שירות קפוא, אך גם קבוצה של עוולות אחרות שחשים צוות ההוראה והלא-הוראה.

האיגוד מדגיש גם את היעדרם של עוזרים טכניים ותפעוליים בבתי הספר ואת תנאי העבודה הלא בטוחים והזמניים של הזמינים.


באחרון מחמשת ימי השביתה, יום שישי, מורים ולא מורים יוצאים לרחובות בהפגנה ארצית של כל אנשי החינוך בליסבון.

בסוף אוגוסט קרא מנהיג ה- STOP אנדרה פסטנה גם לאנשי מקצוע לארגן כספי שביתה במהלך שבוע המחאה.

בנוסף לשביתת STOP, שביתה על עבודת יתר, שעות נוספות ורכיב הלא-הוראה שנקרא על ידי הפלטפורמה של תשעה איגודים מקצועיים, הכוללים את פפרוף ואת הפדרציה הלאומית לחינוך (FNE), מתנהלת מאז יום שלישי.