על פי דו"ח של ECO ליטר סולר, הדלק המשומש ביותר בפורטוגל, אמור לרדת בסנט אחד, והבנזל אמור לעלות בסנט אחד.

מיום שני, כשאתה הולך להתמלא, תצטרך לשלם 1,795 יורו לליטר דיזל פשוט ו -1,867 יורו לליטר בנזין 95 פשוט, תוך התחשבות בערכים הממוצעים הנהוגים במשאבות בימי שני, שפורסם על ידי הדירקטוריון- אנרגיה כללית וגיאולוגיה (DGEG).

מחירים אלה כבר לוקחים בחשבון את ההנחות המופעלות על ידי תחנות דלק ואת סקירת אמצעי המס הזמניים כדי לסייע בהפחתת עליית מחירי הדלק. הממשלה שמרה על תמיכת הדלק שהייתה בתוקף באוגוסט, למרות עליית המחירים, שייצגה עלייה במס הפחמן על סולר בשני סנט וב -1.8 סנט על בנזין בהשוואה ליולי.