הערך צמח בהשוואה לשנה שעברה, כאשר סך ההכנסות גדל ב -144 מיליון יורו, הן בגלל העלייה של 1.83% במחירי האגרה, בגלל האינפלציה והגידול בתנועה.

התנועה הממוצעת שנרשמה ברשת הכבישים הארצית, המשתרעת על פני יותר מ -3,000 ק"מ, הגיעה בשנה שעברה ל -16,414 כלי רכב ביום, המהווה גידול של 2,225 כלי רכב ליום בהשוואה לשנה הקודמת, על פי נתוני האיגוד.