התעודה מבטיחה הכללת מכירה זו ל"משקיע בקנה מידה "בעולם התעופה שטרם נבחר.

בחירה זו שהדגיש שר האוצר כוללת השגת סדרי עדיפויות כמו "צמיחת TAP והמרכז הלאומי", "הבטחת השקעה ותעסוקה בפעילויות בעלות ערך גבוה בתחום התעופה" והבטחת "צמיחת הפעילות נקודה לנקודה" המנצלים מבנים קיימים ברמה הלאומית". עוד אחד התנאים הוא, "באופן טבעי", את המחיר.

לאחר אישור תעודה זו, השלב הבא הוא לבחור את היועצים שייעצו לממשלה בתהליך מכירה זה ובדיאלוג עם משקיעים פוטנציאליים. מבחינת התזמון, פרננדו מדינה מצביע על "סוף השנה הזו או לכל המאוחר בתחילת השנה הבאה" כמועד האחרון להציג ולאשר את המפרט למבצע זה במועצת השרים. "לאחר מכן, הוא יגדיר בצורה עדינה יותר את היישום והתחשבות בערך האסטרטגי."

פרננדו מדינה הדגיש גם את מה שהממשלה לא מתכוונת למבצע זה. "איננו מתכוונים למשוך את מה שיהיו השקעות פיננסיות טהורות שיבקשו להיכנס ל- TAP כדי למכור אותה אחר כך", באופן מוחלט או חלקי, "ולהסיר את הערך האסטרטגי למדינה".

מה שטרם הוגדר הוא גם האחוז הקונקרטי שהממשלה רוצה למכור לחברת התעופה. "עדיין לא מוגדר היום אם זה יהיה 51, 60, 80 או אפילו כפי שראש הממשלה כבר הניח 100%." זה ייעשה רק "בהמשך התהליך" על סמך מה שההנהלה רואה "חיונית כדי להבטיח את היעדים שהוגדרו בגזירה שאושרה על ידי מועצת השרים".

לפיכך, 51% הם האחוז המינימלי למכירת TAP, ויש זכות לשריין 5% שניתן לרכוש על ידי עובדים.