בהשוואה לאוגוסט 2019 נרשמה עלייה של 6.3% בקרב האורחים ו -4.9% בלינות, על פי נתונים סטטיסטיים מהירים על פעילות תיירותית, שפרסם המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE).

לינות במלונות (79.8% מהסך הכל) רשמו עלייה קלה (+ 0.3%; +3.2% בהשוואה לאוגוסט 2019), ואילו לינות במפעלי לינה מקומיים (משקל של 14.9% מהסך הכל) צמחו ב -6.8% (+6.0% בהשוואה לאוגוסט 2019) והתיירות באזורים כפריים ודיור (נתח של 5.3%) עלתה ב -4.4% (+33.8%, לעומת אוגוסט 2019).

באוגוסט ירדו הלינות מהתושבים ב -6.9%, והסתכמו ב -3.5 מיליון, ולינות של תושבי חוץ גדלו ב -6.4%, המקביל ל -6.6 מיליון.


צמיחה בצפון אמריקה

מבין שבעה עשר שווקי המקור העיקריים (88.6% מסך הלינות שאינם תושבים), ארצות הברית וקנדה המשיכו להתבלט, ורשמו את הצמיחה הגבוהה ביותר (+28.9% ו -27.5%, בהתאמה) בהשוואה לאוגוסט 2022

.

בחודש הניתוח היוותה האלגרבה 31.3% מהלינות, ואחריה מטרופולין ליסבון (21.2%) והצפון (17.1%), עם הצמיחה הגבוהה ביותר שנרשמה בצפון (+ 5.4%), האיים האזוריים (+4.5%) וסנטרו (+4.1%), וירידות באלגרבה (-1.9%) ומדיירה (-1.2%).

באוגוסט 10.4% ממפעלי הלינה לתיירים נסגרו או שלא הייתה להם תנועת אורחים (11.9% ביולי).