על פי נתוני המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), האוכלוסייה המובטלת עמדה על 326.7 אלף איש באוגוסט, המהווה ירידה בהשוואה לחודש הקודם (2.5%) ושלושה חודשים לפני כן (3.4%), אך עלייה של 3.9% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד.

שיעור הניצול בעבודה עמד על 11.5%, נמוך מזה של החודש הקודם (0.1 נקודות אחוז) ושלושה חודשים לפני כן (0.2 נקודות אחוז) ושווה לזה של אוגוסט 2022.