בשטר, שפורסם על ידי נציבות שוק ניירות הערך (CMVM), הדגישה הקבוצה כי "התוצאה נטו של EDP בתשעת החודשים הראשונים של 2023 הגיעה ל -946 מיליון יורו.

זה נתמך, מצד אחד, בהתאוששות ייצור המים בפורטוגל ב -61% בהשוואה לבצורת הקיצונית בשנת 2022" ומצד שני, תוך התחשבות ב"הצלחת ה- OPA על EDP Brasil "ו"ההשפעה של רווחי ההון של שתי עסקאות סיבוב הנכסים בספרד ובפולין".

EBITDA החוזר של EDP (רווחים לפני מסים, ריבית, פחת והפחתות) עלה ב -26% ל -3,830 מיליון יורו, לדבריו.