על פי חדשות סאפו, מינואר עד אוקטובר 2023 חלה עלייה של 23% בנוסעים המועברים במטרו של ליסבון, מטרו פורטו וטרנסטייחו/סופלוסה בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022, חושף משרד הסביבה ואקלים.

"הביקוש בתחבורה ציבורית עירונית ממשיך לשחזר את הנוסעים", אומרת הממשלה.

למרות הגידול במספר הנוסעים, הביקוש למטרו בליסבון עדיין נמוך מ -7% מזה שנראה בשנת 2019, כאשר פעילות החברות טרם הושפעה ממגיפת קוביד -19, מוסיפה הממשלה.

במקרה של מטרו דו פורטו, מספר הנוסעים שנרשמו בעשרת החודשים הראשונים של 2023 עולה על הביקוש שנרשם בשנת 2019 ב -11% וב- Transtejo/Soflusa הביקוש גבוה ב -2% מזה שנרשם בתקופה המקבילה של 2019.

הממשלה אומרת כי "בתקופה של ארבע השנים 2019-2022, באמצעות תוכנית התמיכה להפחתת תעריפים בתחבורה ציבורית (PART), תוכנית התמיכה לצפיפות וחיזוק הצעת התחבורה הציבורית (ProTransp) והקצאות נוספות לשמירה על ההצעה בתקופת המגיפה, משרד הסביבה ואקלים גייס יותר מ- 905 מיליון יורו לתחבורה ציבורית".

"חוק תקציב המדינה לשנת 2023 כלל 138.6 מיליון יורו עבור PART", משרד הסביבה ואקלים.

"לקרנות אלה יתווספו עוד 50 מיליון יורו, כדי להבטיח שמירה על המחירים בתוקף בשנת 2022 עבור מעברי תחבורה ציבורית, ועוד 60 מיליון יורו, למקרה שיהיה צורך להבטיח את רמות ההיצע במערכות התחבורה הציבורית המכוסות על ידי ה- PART, שעדיין מושפעת מהשפעות אובדן הביקוש הנובע מהמגיפה", מוסיפה הממשלה.

ProTransp שומרת על תקציב של 20 מיליון יורו, מחוזק בשנת 2022.

הצעת תקציב המדינה לשנת 2024 קובעת יצירת תוכנית "תמריץ +TP", המחליפה את PART ואת תוכנית התמיכה לצפיפות וחיזוק הצעת התחבורה הציבורית (ProTransp), שתמומן, על ידי משלוח של חלק מההכנסות ממסי פחמן, בשווי 360 מיליון יורו, נזכר ההנהלה.