לטענת המטאורולוגים, השפעות ההתפרצות הזו ישתנו בהתאם לרגע בו היא מתרחשת, עם זאת, ההערכה היא כי תהיה לה השפעה על סקנדינביה, כמו גם ברחבי אירופה, במיוחד בצפון ומרכז אירופה.

"העיתוי של כל התפרצות געשית פוטנציאלית יהיה חשוב מאוד בקביעת ההשפעות על נסיעות אוויריות", מזהיר ג'ונתן פורטר, מטאורולוג ראשי ב- AccuWeather.

המומחה צופה כי אם ההתפרצות תתרחש עד יום רביעי הקרוב, הרוחות יכולות "לכוון כל אפר מזרחה, לכיוון סקנדינביה".

אם זה יקרה עד יום שישי, צפוי כי תהיה ירידה משמעותית בזרם הסילון באירופה, מה שעלול "לכוון כל אפר מוגבה לכיוון חלקים מצפון ומרכז אירופה".

אם ההתפרצות תתרחש בסוף השבוע, התחזית היא כי "כל אפר שנמצא גבוה מעל הקרקע יכול להיות מופנה מערבה עוד יותר ברחבי אירופה".

בנוסף להשפעה על התעופה, ההתפרצות הגעשית באיסלנד צפויה להוביל גם לסיכון לאיכות אוויר ירודה ליד אתר ההתפרצות, עקב העלייה בתכולת הגופרית.