על פי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (ANSR), ביחס להפרות חלה עלייה דומה (12.2%), על פי דו"ח תאונות הדרכים.

הרוב המכריע (67%) נבעו ממהירות מהירה (+21.6%): "היו עליות כמעט בכל סוגי ההפרות, והדגישו, בנוסף למהירות, את אלה הנוגעים למערכת ריסון ילדים (+40.0%) וחוסר ביטוח (+19.4%), בין היתר", נכתב במסמך.

לגבי נהיגה בהשפעת אלכוהול, בין ינואר ליולי 2023 נבדקו 1.12 מיליון נהגים, המהווים עלייה של 29.3% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2022.

פשיעת הדרכים, הנמדדת במספר המעצרים הכולל, עלתה ב -12.2% בהשוואה לשנת 2022 והגיעה ל -21.2 אלף נהגים. מהסך הכל, 55.4% נבעו מנהיגה בהשפעת אלכוהול (+12.9%), ואחריו 35.0% בגלל היעדר רישיון נהיגה חוקי (+17.

4%).

מאז כניסה לתוקף מערכת רישיונות הנקודות ביוני 2016, מספר הנהגים שאיבדו נקודות ברישיון הנהיגה שלהם עמד על 618,800 עד סוף יולי 2023.

מאז יוני 2016 איבדו 2,666 נהגים את רישיונם (עקב ביטול), על פי אותו מקור.