ניכוי שכר הדירה של מס הכנסה נקבע בעבר על 502 יורו, כאשר הממשלה אישרה לאחרונה את מועצת השרים להעלות את הערך ל -550 יורו.

עם זאת, בעקבות הצעות של ה- PS ו- PAN לתיקון תקציב המדינה לשנת 2024 (OE2024), המגבלה על הסכום ההשתתפות העצמית תעלה ל -600 יורו בשנת 2024.

הצעד אושר כאשר ה- PCP הצביעו נגד, צ'גה והיוזמה הליברלית נמנעו והמפלגות הנותרות הצביעו בעד.