התרחיש הכלכלי הנוכחי "ישפיע על הרכישות בעונת החגים השנה עבור רוב הצרכנים (81%), ויותר ממחצית (61%) מודים כי הפחיתו את התקציב שלהם על מוצרים שאינם חיוניים, מחפשים פריטים זולים יותר (69%) או אפילו קונים פחות (44%)".

מחקר זה כלל יותר מ -15,000 צרכנים מ -15 מדינות, כולל פורטוגל.