"המידע שפרסמה TAP בהצהרה מיום 4 בפברואר 2022 לא היה נכון, מכיוון שהוא לא היה עולה בקנה אחד עם המציאות, מכיוון שלא הזכיר את ההסכם שנחתם בין TAP לאלכסנדרה רייס ואת הרצון של שניהם לסיים את היחסים החוזיים הקיימים, בעקבות תהליך משא ומתן שיזם TAP, ולא היה ברור, שכן השימוש בביטוי 'ויתור' תואם מונח מעורפל, שלא איפשר למקבלי המידע לדעת את המציאות באופן מיידי, כלומר קיומו של הסכם חתום בין TAP לאלכסנדרה רייס".

לפיכך, "בהתחשב בנסיבות המקרה הספציפי, החליטה מועצת המנהלים של CMVM להטיל קנס של 50,000 אירו (חמישים אלף יורו) על הנאשם".

בפברואר 2022 הודיעה TAP ל- CMVM על עזיבתה של המנהלת אלכסנדרה רייס, בהתייחסו לחברת התעופה שאלכסנדרה רייס התפטרה מתפקידה.

בדצמבר האחרון נכנסה אלכסנדרה רייס לתפקיד מזכירת המדינה לאוצר, ואז פרצה מחלוקת על הפיצוי שקיבלה כשעזבה את חברת התעופה בבעלות המדינה (500 אלף יורו).