נשיא העירייה, קרלוס קריירס (PSD), שצוטט על ידי סוכנות לוסה, הדגיש את "העקביות" שהתקציב העירוני "מציג בנוגע למה שנעשה בשנים האחרונות".

"ובכל זאת, הגברנו משמעותית את התמיכה החברתית, גם כתוצאה מהמצב שאנו חווים והצורך לחזק אותם", ציין ראש העיר והוסיף כי ניתן היה גם "להוריד את נטל המס על האזרחים, באמצעות המנגנונים שמועצת העיר יכולה לבצע".

במובן זה העירייה הפחיתה מיסים "באמצעות חבילת תמריצי מס, וזו הדרך להתגבר על המגבלות שיש למערכת, כלומר פיננסים," כדי להיות מסוגלת לבצע "סוג אחר של בידול", הסביר קריירס.

בחבילת המס העירונית מציע נשיא העירייה לשמור על שיעור ה- IMI על 0.34%, בהתייחס לשנת 2023 שיחויב בשנת 2024, ולהמשיך בניכוי הקבוע מהערך המחושב של IMI שישולם, של 30 יורו תמורת תשלום תלוי, 70 יורו לשניים או 140 יורו לשלושה או יותר.

ההצעה צופה העלאת שיעור ה- IMI החל על מבנים עירוניים מושפלים ב -30% ופטור מהמס "מבנים או חלקים מבנייני מגורים עירוניים שנבנו, הורחבו, שופרו או נרכשו בתמורה, המיועדים לדיור אישי וקבוע" על ידי הבעלים או משק הבית, "שההכנסה הכוללת של משק הבית, בשנה הקודמת, אינה עולה על 153,300 יורו".

הפטור יהיה אוטומטי עם הרכישה או הכרה על ידי ראש שירות הכספים לאזור הבנייה, בבקשה מתועדת, וגם מבנים עירוניים הכפופים לשיקום עירוני פטורים, "לתקופה של שלוש שנים הנספרות מהשנה, כולל, של הנפקת הרישיון העירוני המתאים".