"באוקטובר 2023 עמד שיעור האבטלה על 6.7%, המהווה את הערך הגבוה ביותר מאז מרץ 2023 (6.8%), בעוד ששיעור חוסר הפעילות (31.3%) עמד על עשירית בלבד מעל זה שנצפה בחודש הקודם (31.2% בספטמבר 2023)", מצביעים על ההערכות הזמניות של המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE).

הנתונים שפרסם המכון הסטטיסטי, עם הערכות סופיות לספטמבר, רואים את שיעור האבטלה לאותו חודש עולה ל -6.6%, לעומת 6.5% שחזו בתחילה.