בהתאם להצהרת מועצת השרים, אושר חוק הגזירה אשר "קובע את הפיצוי לבעלי הבית, עד למגבלה של 1/15 משווי המס המוטחרי של הנכס המושכר, בגין חוזי שכירות של דיור שנחתמו לפני 18 בנובמבר 1990, בנוסף חוזים אלה לא יהיו כפופים למשטר החכירה העירוני החדש".

ביום שלישי דיווחו עמותות של בעלים ודיירים כי המועצה הלאומית לדיור, העניקה את הפיצוי לבעלי בתים עם דמי שכירות לפני 1990.

ב- 22 בנובמבר פורסם מחקר על חוזי שכירות שאינם כפופים למשטר החכירה העירוני החדש (NRAU) על ידי המכון לדיור ושיקום עירוני (IHRU) יחד עם הדו"ח על חכירות דיור בפורטוגל. נועד לאפיין את מספר המשפחות עם הכנסות ישנות כביכול (לפני 1990) ולתרום להערכת הסכומים הדרושים כדי לספק תמיכה בסוג זה של

חוזים.

המסמך הציג את חישובי התרחישים השונים, בהתאם לצעדים הכלולים בחקיקה: חבילת More Housing וחוק הגזירה שבשנת 2015 המליצו להעניק את הסובסידיה לדיירים בעלי הכנסה נמוכה יותר, אנשים מבוגרים או בעלי מוגבלות, לאחר תום משטר המעבר.

כפי שנשמר על ידי המחקר, הערך הצפוי של התמיכה בחבילת More Housing שנכנסה לפעולה באוקטובר השנה, עוצר את המעבר ל- NRAU של דמי שכירות ישנים, שיהיו גבוהים או נמוכים יותר בהתאם לפתרון שיאומץ.

הנתונים מצביעים על קיומם של 124,083 חוזי שכירות דיור לפני 1990 (בסך הכל ישנם 151,620, מהם לא נכללו 27,537 מקומות הלינה בבעלות גוף ציבורי או ארגון ללא מטרות רווח), הפיצוי יכול להסתכם בהוצאה חודשית של 54.5 מיליון אירו או 653 מיליון אירו לשנה, בהנחה שהוא תואם את ההפרש בין הערך הממוצע של דמי השכירות השוטפים לבין שכר דירה המוגדר על סמך הערך הממוצע למ"ר של חוזי חכירה חדשים.

אם הייתה מיושמת מתודולוגיה זו, אך בהתחשב בתקרה של 80 אחוזים לערך הריבועי החציוני של חוזי חכירה חדשים (שפורסמו על ידי המכון הלאומי לסטטיסטיקה), ההוצאה החודשית במדד זה תהיה 39.8 מיליון אירו (477.8 אירו לשנה).

המחקר שקל גם תרחיש נוסף, תוך התחשבות בהוראות תעודת More Housing, העלות החודשית תסתכם ב -2.2 מיליון אירו לחודש (26.6 מיליון אירו ליום).

בתרחיש שני זה, הערך חושב בהנחה שהשוכר משלם שכר דירה בהתאם לשיעורי המאמץ הקבועים בחוק (בהתבסס על ההכנסה השנתית המתואמת — RABC של משק הבית) ופיצוי בגין יתרת תמורת 1/15 משווי נכס המס של הבית, כאשר הוא יכול להיות גבוה יותר.

מחקר זה, שהיה אמור להתבצע בתקציב המדינה לשנת 2022, פותח על ידי מצפה הכוכבים להשכרת דיור ושיקום עירוני (OHARU), באמצעות שותפות בין PlanPP, בשיתוף INE ורשות המס והמכס (AT).