על פי דואר, באמצעות העברת חלקת אדמה על ידי בעלים, ובעבודה משותפת עם איגוד יצרני היערות של סרה דו קלדיראו, יצרה מועצת העיר לולה נקודת מים חדשה ליד מירדורו דו קלדיראו (Sítio do Feitoso), בקהילה של אמיקסיאל, הודיעה לעירייה.

מבנה זה, הממוקם באגן שימור של 6 דונם, בגודל שטח מוצף של 1750 מ"ר וגובה ממוצע של 5 מטרים, מחזק את התמיכה באמצעי אוויר ויבשה, הנופלים במערכת ניהול האש הכפרית המשולבת.

בניית נקודת מים זו ונתיב הגישה שלה נעשתה בחומרים טבעיים מקומיים. העבודה שקלה יצירת אזורי מעבר לשמירה על מעבר כלי רכב קרביים, נכתב בפתק

.

עי ריית לולה רוצה לנקוט "אסטרטגיה מתואמת לטובת הגנת היער והיא כרוכה גם ביצירת מבנים המאפשרים להפוך את השטח לגמיש יותר ומוכן להגיב למצבים כמו שריפות יער".