בעקבות פרסום הערכת המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE) כי האינפלציה הממוצעת במהלך 12 החודשים האחרונים, לא כולל דיור, לחודש נובמבר הייתה 5%, הודיעה הממשלה כי הפנסיה תעלה.

בהקשר זה, פנסיה עד 1018 יורו תראה עלייה של 6 אחוזים. הפנסיה בין 1018 ל 3055 יורו יגדלו ב -5.65 אחוזים. מצד שני, פנסיה של מעל 3055 יורו תראה עלייה של 5 אחוזים

.


עוד הטבות לעלות


יש יותר הטבות שיעלו, וזה המקרה של ההטבה הסוציאלית להכללה, תוספי תלות ודמי מוות, מגבלות על מגבלות ההטבות המשפחתיות ומגבלות (מינימום ומקסימום) לדמי אבטלה, "אמרו.


לטענת הממשלה, ערך ההתייחסות לתוסף הסולידריות לקשישים (CSI) ותוסף ההטבה החברתית להכללה (PSI) יגדל מ -5,858.63 ל -6,608.00 יורו בשנה וההכנסה ההכנסה החברתית (RSI) מ- 209.11 ל- 237.25 יורו לחודש.


בנוסף, ההטבה המשפחתית תוגדל ב -22 יורו בהשוואה לשנת 2023 ו"ב -33 יורו לפחות במשפחות חד הוריות, שם היא תוגדל ב -50 אחוז בכל הסוגריים". עליות אלה נקבעות בפקודות, הממתינות לפרסום ויכנסו לתוקף ב -1 בינואר 2024

.