על פי Sul Informação, ניתן להגיש בקשות באמצעות בקשה ספציפית, עד 20 בדצמבר, המחייבת את מסמכי הזיהוי של המבקש, מסמכים המוכיחים את הלגיטימיות של המבקש, העתק של הוכחת התקשורת של חוזה השכירות (דגם 2 - מס בול) המסופק בפורטל הפיננסים והעתק של קבלת ההכנסה האחרונה, המסופקת בפורטל הפיננסים, או עותק של קבלת ההכנסה האחרונה שהונפקה לשנת הטבת המס המיועדת.

הטופס זמין כאן (זכויות ואזרחות ועמלות ומחירים ובקשות להפחתת IMI - DIV064).

בהערה, עיריית טאווירה נזכרת כי הגשה באמצעות דוא"ל מחייבת שימוש בחתימה האלקטרונית המוסמכת של המפתח הנייד הדיגיטלי של כרטיס האזרח או תעודה מוסמכת.

לחלופין, ניתן למסור אותו לבלקאו אוניקו (מדור עמלות ורישיונות), בקומת הקרקע של בניין Paços do Concelho, מיום שני עד שישי, בין השעות 9:00-16:00.