האיים האזוריים הוא אזור הארכיפלג הראשון בעולם המוסמך כיעד תיירותי בר קיימא והשיג "רמה כסופה IV", המחזקת את המנהיגות מבחינת קיימות תיירות.


בהתאם להערה של המזכיר האזורי לתיירות, ניידות ותשתיות של ממשלת אזורי, ההסמכה ניתנה בשל "תגובת האזור לקריטריונים של "המועצה העולמית לתיירות בת קיימא", הסמכה בינלאומית להסמכת תיירות בת קיימא.

באוקטובר העריכו מבקרים עצמאיים מ- "EarthCheck" מספר תשתיות באיים שונים באיים האזוריים והתוצאה הייתה "לעלות רמה נוספת בתהליך ההסמכה", כאמור בהערה שפורסמה באתר הרשמי של ההנהלה האזורית.

ממשלת האיים האזוריים הצהירה כי התקנות שאומצו על ידי "EarthCheck" קובעות תהליך הסמכה אבולוציוני המטיל הישג מתקדם של ארבע רמות (כסף, זהב, פלטינה ו"מאסטר ") וכי "המטרה העיקרית הבאה של האזור היא להגיע ל"רמת הזהב", כבר בשנת 2024.

המזכירה האזורית לתיירות, ניידות ותשתיות, ברטה קברל, סבורה כי הסיווג "מחזק את מיקומם והמנהיגות של האיים האזוריים מבחינת קיימות התיירות."

"השגת "רמת הזהב" אינה מטרה הקשורה לשטחיות של הצגת החותם, אלא מטרה קריטית בשל הסמליות שלה, כוחה של הדוגמה וההשפעה שתהיה לה מבחינת קיימות."

השגת מטרה זו עבור ברטה קברל, "תהיה ההכרה הרשמית במחויבות היומיומית של האזור", בהיבטים הכלכליים, הסביבתיים והתרבותיים.

"אנו מאמצים את המשימה הזו בהמון מסירות והתלהבות, תוך התחשבות בכך שקיימות אינה אמצעי למטרה, אלא תהליך של שיפור מתמשך ושיטתי, שיש לתרגל אותו כל יום", הוסיפה.

ברטה קברל, הדגישה את התפקיד המכריע שממלאת קיימות בגרסה החדשה של תוכנית התיירות והשיווק האסטרטגית של האיים האזוריים (PEMTA) ומעל לכל, "בפיתוח כל ערך המגזר."

"קיימות היא עמוד התווך המרכזי בפיתוח התיירות, שבו ארבע יעדים אסטרטגיים בסיסיים נובעים: הקמה הבינלאומית של האיים האזוריים כיעד תיירותי בר קיימא; צמצום העונתיות והפצת שטפי התיירות; העלאת איכות, סטנדרטים ויצירת ערך רב יותר והגברת המודעות בקרב הצרכנים."

אחד הכלים המנחים את פיתוח מגזר התיירות, חוברת הקיימות של האיים האזוריים, שהוצגה כ"מחויבות לעקרונות ולפרקטיקות המגדירות את הביצועים והתרומה של הארגונים שנקבעו להשגת יעדי הפיתוח בר-קיימא בסדר היום 2030".