בהצהרה נמסר ה- PSP כי המבצע המהווה חלק מתוכנית "Comércio Seguro", יתקיים ברחבי הארץ, בעל אופי מונע ומטרתו לחזק את השיטור באזורים מסחריים.

במסגרת המבצע תבצע המשטרה מספר פעולות העלאת מודעות וקשרים פרטניים למניעת פלילים עם סוחרים, תוך מתן ייעוץ למניעת פשעים במרחבים מסחריים וכן מתן אמצעי הגנה למפעלים מסחריים עצמם.

ה- PSP יבצע גם קמפיין מידע/מודעות ברשתות החברתיות שלו על תוכנית "מסחר בטוח", יעדיה ועצות עיקריות למניעת פשעי רכוש ואמצעי הגנה (עצמית).

בשנה שעברה ביצע ה- PSP 1,886 פעולות מודעות/הכשרה ו -9,006 קשרים פרטניים למניעת פלילים עם סוחרים.

ה- PSP מייעץ לסוחרים ליצור רשת הגנה עם מפעלים שכנים, ליידע את המשטרה על כל הפעילויות החשודות שצפו בהן, להתקין אזעקות פריצה ומערכות מעקב וידאו, עם הקלטה 24 שעות ביממה ולהציב פוסטרים ו/או שלטים להודיע על אמצעי מעקב כאמצעי להרתעת גניבה.