מאז תחילת מסע החיסונים העונתי חוסנו 1,797,328 אנשים במאיץ נגד קוביד -19 ו -2,266,010 אנשים נגד שפעת.

מבין החיסונים שניתנו ל- Covid-19, רובם ניתנו בבתי מרקחת, יותר מ -1.2 מיליון חיסונים. הן בבתי מרקחת והן בשירות הבריאות הלאומי (SNS), בשבוע האחרון חלה עלייה של 12 אחוזים בחיסון

.

באשר לחיסונים נגד שפעת, רובם ניתנו גם בבתי מרקחת, 1,603,398 לעומת 662,202 ב- SNS. בהתחשב בשני המיקומים, חלה עלייה של יותר מ -29 אחוזים בחיסון.

לגבי מספר החיסונים לקבוצת גיל, נתונים מ- DGS, בשיתוף עם Direção Executiva do Servoço Nacional de Saúde (DE-SNS), מצביעים על כך שכיסוי החיסונים גבוה יותר ביחס לשפעת. מכלל האנשים בני 60 ומעלה, כיסוי החיסונים מגיע ל 61.87 אחוזים, ואילו ביחס ל- Covid-19 הוא 52.35

אחוזים.