"מדד אמון הצרכנים עלה בדצמבר, לאחר שירד בארבעת החודשים הקודמים", אומר משרד הסטטיסטיקה. בדצמבר אמון הצרכנים היה -26, לעומת -30.8 שנרשמו בנובמבר. עם זאת, למרות השיפור, הוא עדיין ברמות ספטמבר, אז עמד על -26.1

.

ביצועים אלה הונעו על ידי תרומתם של "כל הרכיבים" שנותחו, על פי דו"ח של ECO. בהקשר זה, משרד הסטטיסטיקה מדגיש כי הציפיות לגבי "ההתפתחות העתידית של מצבה הכלכלי במדינה גדלו משמעותית בדצמבר לאחר ירידה בין יולי לנובמבר" וכי הסיכויים לגבי ההתפתחות העתידית של מצבו הכלכלי של משק הבית "עלו גם בחודש שעבר, בעקבות ירידות שנראו בין אוגוסט לנובמבר."

בתורו, מאזן הדעות על התפתחויות המחירים בעבר ונקודות המבט על התפתחויות המחירים העתידיות פחת בחודש שעבר.