צמחים, אדמה ושרוולי מגן הועברו במסוק.

היוזמה הפגישה גם קצינים מקבוצת הרי GNR וכמה עשרות מתנדבים.