"כל חבילה פרטנית וחבילה חיצונית של מוצרי טבק מעשנים, לרבות סיגריות, טבק מתגלגל, טבק נרגילה ומוצרי טבק מחוממים, במידה שהם מוצרי טבק מעשנים, חייבים לשאת אזהרות בריאותיות משולבות, הכוללות אחת מאזהרות הטקסט ותצלום צבעוני מקביל", על פי החקיקה.

על פי כלל מעבר, מוצרים שהוכנסו לשוק לפני מועד כניסתו לתוקף של חוק זה עשויים להימכר עד לסיומם, בתוך תקופת תוקפו של "החותמת המיוחדת בהתאמה".

נשיא הרפובליקה, מרסלו רבלו דה סוזה, פרסם בתחילת החודש את הצו הפרלמנטרי המעביר את הנחיית האיחוד האירופי בדבר ביטול פטורים מסוימים החלים על מוצרי טבק מחוממים, "חיזוק סטנדרטים" למניעה ובקרה של עישון.