לדברי ג'ור נל אקונומיקו, ה החזרים המוקדמים של הלוואות לדיור כמעט הוכפלו בשנת 2023, ועברו מ -5.5 מיליארד יורו, בשנת 2022, ל -10.1 מיליארד יורו. נתונים אלה פורסמו ביום חמישי 1 בפברואר על ידי בנקו דה פורטוגל (BdP).


"סך ההחזרים המוקדמים (הכוללים חוזים שהושלמו על ידי הפחתת חוב החייב, איחוד אשראי בחוזה חדש והעברות אשראי למוסד אחר) היוו 83% מהתשלומים המוקדמים בשנת 2023", מפרט הרגולטור.

עלייה זו נצפתה לאחר שהממשלה אפשרה, בשנת 2023, פירעון מוקדם של הלוואות לדיור ללא קנס, אמצעי שהוארך השנה.

ביום חמישי, 1 בפברואר, בנק פורטוגל חשף גם כי פעולות הלוואות חדשות ליחידים הסתכמו ב -29.2 מיליארד יורו בשנת 2023, 21% יותר מאשר בשנת 2022. הסכומים הופחתו ב -10% בשנת 2023, ל -19.9 מיליארד יורו

.

"הפחתה זו נצפתה לכל המטרות: בדיור (-12%, ל -12.8 מיליארד יורו), בצריכה (-4%, ל -5.1 מיליארד יורו) ובמטרות אחרות (- 13%, ל -1.9 מיליארד יורו)", הוא מציין.

משא

ומתן מחדש

על האשראי

ממריא מצד שני, משא ומתן מחדש על האשראי גדל משני מיליארד יורו בשנת 2022 ל -9.3 מיליארד יורו בשנת 2023, כאשר "התפתחות זו מוסברת כמעט כולה על ידי משא ומתן מחדש על אשראי דיור, שבשנת 2023 הגיע ל -8.8 מיליארד יורו, ערך גבוה פי חמישה מזה שנ

רשם בשנת 2022 (1.6 מיליארד יורו)".

הרי

בית הממוצעת על פעולות אשראי דיור חדשות עלתה מ -3.24% בדצמבר 2022 למקסימום של 4.27% בספטמבר 2023, והסתיימה השנה ב -4.12%. שיעור זה נותר גבוה מהממוצע בגוש האירו. בהלוואות צרכניות השיעור הממוצע בפעולות חדשות, שעמד על 7.97% בדצמבר 2022, הגיע לערך המקסימלי של השנה באוקטובר 2023 (9.18%) ועמד על 9.0

7% בדצמבר.

במקרה של חברות, סכום פעולות ההלוואות החדשות שניתנו הגיע ל -22 מיליארד יורו, קרוב לשווי שנרשם בשנת 2022. בעוד שחוזים חדשים מייצגים 84% מערך זה, משא ומתן מחדש מייצג 16%, למרות שגדלו ב -53%. הריבית הממוצעת על פעולות חדשות עלתה מ -4.54% ל -5.77%

.

הרגולטור גם קובע כי בשנת 2023 חלה עלייה בפעולות אשראי דיור חדשות בשיעור מעורב (כלומר הלוואות בריבית קבועה בתקופה ראשונית של החוזה, ואחריה תקופה בה הריבית משתנה), שעברה מ -16% מסכום הפעילות החדשה בדצמבר 2022 ל -71% בדצמבר 2023.

עלייה שיא בריבית על פיקדונות ביום

חמישי

הקרוב חשף הרגולטור כי פורטוגל רשמה את העלייה השנייה בגובהה בריבית הממוצעת על פיקדונות לזמן חדשים של אנשים פרטיים בכל מדינות אזור האירו, מאחורי לטביה בלבד. "עם עלייה זו, פורטוגל עברה מהמקום השני הנמוך ביותר בדצמבר 2022, למקום ה -13 בדצמבר 2023, עדיין מתחת לשיעור הממוצע שנצפה בקבוצת מדינות זו (3.29%)", הוא אומר

.

הריבית הממוצעת על פיקדונות פרטיים חדשים עלתה ב -2.73 נקודות אחוז בין דצמבר 2022 לדצמבר 2023, מ -0.35% ל -3.08%.

"זוהי העלייה השנתית הגדולה ביותר שנצפתה מאז תחילת הסדרה, בשנת 2003. סכום פעולות ההפקדה לתקופה חדשה של יחידים הסתכם ב -94 מיליארד יורו בשנת 2023, כמעט כפול מזה שנרשם בשנת 2022 (49.4 מיליארד יורו) ", אומר בנק פורטוגל, כאשר העלייה הגדולה ביותר בתגמול הממוצע נצפתה עבור פיקדונות חדשים עם תקופה של עד שנה: מ -0.30% בדצמבר 2022 ל -3.10% בדצמבר

2023.

בחברות התגמול הממוצע עלה מ -0.97% בדצמבר 2022 ל -3.46% בדצמבר 2023.