מכירות הבתים ירדו באיחוד האירופי (האיחוד האירופי) בהקשר של כוח קנייה מופחת וריבית גבוהה על הלוואות לדיור. והתקררות הביקוש הזו באה לידי ביטוי בהתפתחות מחירי הבתים במספר מדינות, כמו גרמניה, שם הם צנחו ב -10.2% ברבעון השלישי של 2023 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, על פי נתוני יורוסטט. כתוצאה מכך, מחירי הבתים באיחוד האירופי ירדו ב -1% ובגוש האירו ב -2.1%

.

אבל היו גם מדינות חברות שבהן מחירי הבתים המשיכו לעלות, כפי שקרה בפורטוגל (+ 7.6%). על פי דיווח של אידיאליסטה, בפורטוגל "הקשר בין שוק הנדל"ן לבין שוק האשראי עשוי להיות פחות חזק מאשר במדינות אחרות" מכיוון שחלק גדול מהפורטוגלים עם בית משלהם (כ -80% מהאוכלוסייה) כבר לא משלמים עבור הלוואות לדיור

.

עלייה מתמשכת זו בעלות הדיור בפורטוגל הובילה את הנציבות האירופית להזהיר כי "מחירי הבתים מוערכים יתר על המידה בפורטוגל". ויש סיכון של "תיקון עתידי בולט יותר" במחירים "אם התנאים הכלכליים יתדרדרו".

עם זאת, סוכנות DBRS אומרת כי אין בועת דיור בפורטוגל. עם "המחסור הכרוני בדיור", שיעור האבטלה הנמוך והעלייה בהגירה נטו, אנליסטים של DBRS Morningstar אומרים כי "פחות סביר" שתהיה ירידה פתאומית במחירי הבתים בפורטוגל. מסיבה זו הם מאמינים כי "המחירים אינם ב' בועה ', אלא ככל הנראה מגיעים ל'תקרה'", הם מסכמים במחקר חדש.

אבל, בטווח הבינוני, דינמיקת [המחירים] עשויה להשתנות", אשר "תהיה תלויה בשמירה על האינפלציה בשליטה, מה שיוביל לייצוב הריבית ולהאטה הכלכלית הנוכחית, במיוחד בגוש האירו, שאמורים להיות לו חיים קצרים יחסית".

סיום תמריצי המס לזרים יכול גם להקל על הלחץ שנוצר על ידי הביקוש העודף לדיור בינלאומי. "השינויים האחרונים שהוכנסו במשטר המס לתושבים שאינם רגילים, כמו גם סיום מתן אשרות זהב חדשות עלולים לגרום להפחתה בביקוש החיצוני לנכסים פורטוגזים", על פי D

BRS.