תקנת מס התיירים, בצורה של מס לילה, תיכנס לתוקף 180 יום לאחר פרסומה ב- Diário da República (DR) ב -6 בפברואר.

בהתאם למסמך, סכום של 1.50 אירו יחויב בין 31 במאי ל -31 באוקטובר, הנחשב לעונת השיא, ו -1 אירו יחויב בין 1 בנובמבר ל -30 באפריל, עונת השפל.

"דמי הלילה חלים על אורחים מעל גיל 16, ללילה, עד מקסימום חמישה לילות רצופים לאדם ולשהייה, בכל סוג של לינה באתרי תיירות ובמפעלים מקומיים, הנחשבים ככאלה במשטרים המשפטיים המתאימים, הממוקמים בעיריית ויאנה דו קסטלו.

פטורים ממס תיירות זה אורחים הנוסעים לוויאנה דו קסטלו בהזמנת מועצת העיר, מסיבות בריאותיות, בעלי מוגבלות, עם מוגבלות השווה ל -60 אחוז או יותר, ואלה המתגוררים באופן זמני בפורטוגל מסיבות של סכסוך, נעקרו מארצות מוצאם.

תשלום מס התיירות "מחייב בתחילת השהייה, בתשלום יחיד, על פי החובה להנפיק חשבונית קבלה, בשם האדם, בנפרד או קולקטיבי, שביצע את ההזמנה, ללא כפוף למע"מ".

התשלום לעירייה עבור מס התיירות יבוצע באמצעות פלטפורמה אלקטרונית.

לשכת ויאנה דו קסטלו תקדם מידע והדרכות בנושא השימוש בפלטפורמה האלקטרונית.

עיריית ויאנה דו קסטלו הצדיקה את יישום מס התיירות ב"הגידול המשמעותי במספר הלינה המקומית שבשנת 2014 היה שמונה יחידות, ועלה ל -408 יחידות בשנת 2021", והעלייה באורחים ובלינה בעירייה.

"הנתונים הסטטיסטיים מראים צמיחה משמעותית בשנים האחרונות, במיוחד בכל הנוגע למספר האורחים והלינה, משנת 2014 עד 2019 חלה עלייה של 84 אחוזים ו -92 אחוזים בהתאמה.

העירייה רואה "חשוב לחזק את ההשקעה באזור, על מנת לענות על צרכי השוק ודרישותיו, לאפשר הרחבה, פיתוח ושיפור תשתיות, כמו גם יצירה ופיתוח שירותים ותמיכה המוקדשים לתיירות, להבטיח סימן איכות לעירייה, כיעד תיירותי".

"בהתחשב בצורך וברצון להמשיך בפיתוח זה בצורה בת קיימא, ומכיוון שמשאבי הרשויות המקומיות נועדו לענות על צרכים מקומיים, המכוונים לאזרחיהם, חשוב להבין אילו משאבים ניתן לנקוט להקצאתם בצורה מאוזנת".