בהשוואה לחודש הקודם, דצמבר אשתקד, חלה גם עלייה במקרי המוות. היו 1,272 (10.5%) יותר מקרי מוות מאשר בחודש האחרון של 2023

.

במהלך שנת 2023 היו 118,862 מקרי מוות, 6,030 פחות מאשר בשנת 2022.

מבחינת לידות, בדצמבר 2023 נרשמו 7,125 לידות חיות, ירידה של 0.2% בהשוואה לדצמבר 2022, החודש בו נרשמו 7,142.

המספר הכולל של לידות חיות שנרשמו בשנת 2023 הוא 85,909, גבוה מזה שנרשם בשנת 2022, אז נרשמו 83,989. ישנם 1,920 נוספים (2.3%) משנה לשנה

.

חתונות, על פי INE, סבלו מירידה של 9.5% בדצמבר 2023 בהשוואה לאותו חודש, כאשר 2,037 נישואים נחגגו בחודש האחרון של השנה שעברה, 213 פחות מאשר בשנת 2022.

בסך הכל, בשנת 2023, חגגו 36,969 חתונות, 17 יותר מאשר בשנת 2022.