"73% מהנשאלים עובדים תמיד באופן אישי, אך רק 29% מעדיפים מודל זה על פני מודל גמיש יותר או מרוחק לחלוטין. יש ניגוד דורי גבוה בהעדפה לעבודה אישית, כאשר רק 17% מהפורטוגלים מתחת לגיל 34 בוחרים במודל זה, לעומת 44% מהנשאלים מעל גיל 55"

.


הסיבות להעדפת מודל העבודה כוללות פיוס בין עבודה לחיים אישיים, המאגד את הקונצנזוס של 38% מהאנשים הפורטוגלים, כמו גם הפחתת עלויות (34%), שיפור הבריאות והרווחה (29%) והפחתת זמן ההובלה (29%).

"בניית קשרים עם עמיתים (13%), למידה ופיתוח (10%) וקיימות (10%) הם המניעים הפחות רלוונטיים למשיבים", ניתן לקרוא אותו גם.