"כל בעלי העניין מתבקשים לשלוח את רעיונותיהם, כך שניתן יהיה ליצור הצעה מוצקה יותר המייצגת את רצונות האזרחים", הודיעה העירייה.

כתוצאה מהעברת הסמכויות על ידי המדינה, לעירייה יש "אחריות חדשה", במסגרת ניהול השטח הקשור לחופים ותחבורה ימית.

"התקנה מבקשת להבטיח שהצעדים המוצעים יקרבו את האזרחים לערכים הקיימים בריה פורמוסה ובחופי העירייה", נכתב בפתק.

העירייה חשפה כי בכוונתה גם "להבטיח שימור סביבתי וקיימות".

במסגרת אחריותה החדשה של העירייה הם ניהול ופיקוח על נכסים ואזורים של הרשות הימית הציבורית, ייחוס כותרות לשימוש פרטי וכל פעולות הביצוע, שינוי והכחדה של הרשאות, רישיונות או ויתורים הקשורים לפעילות מסחרית ויתור על שירותים ציבוריים.

עיריית פארו תקבע כעת עמלות על השימוש בתשתיות הנמל שלה, עבור השירותים הניתנים במקום ולכיבוש חללים המיועדים לפעילות מסחרית ותעשייתית.

תחומים נוספים אשר ינוהלו על ידי העירייה כוללים תכנון, קבלנות וניהול שירותים ציבוריים להובלת נוסעים סדירה בנתיבי מים, והיא אחראית גם על רישוי ופיקוח על הובלת נוסעים תיירותיים.