האז@@

הרה הכתומה, השנייה החמורה ביותר בסולם של שלוש, הופעלה במחוזות פורטו, ויאנה דו קסטלו, לייריה ובראגה בשעה 00:49, והייתה בתוקף עד 00:00 ביום שלישי. באווירו ובקוימברה זה נמשך עוד שלוש שעות, אמר IPMA בהצהרה

.

במחוזות פארו ובג'ה האזהרה הכתומה בתוקף בין השעות 15:00 ל 06:00 ביום שלישי, ובליסבון בין השעות 06:00 לאותה שעה למחרת.

במהלך תקופה זו, ה- IPMA צופה "גלים צפון-מערביים בגובה משמעותי של חמישה עד שישה מטרים, המגיעים לגובה מרבי של 11 מטרים".