הצו גילה שיש 991 קהילות עדיפות למטרות ניהול דלק, שבע פחות מאשר בשנת 2023.

"הקריטריונים לזיהוי קהילות עדיפות שאומצו בשנת 2022 נשמרו, המשלבים את גורמי הסכנות של שריפות כפריות וערכן של מערכות אקולוגיות. כתוצאה מכך זוהו כעת 991 קהילות (34 אחוזים מהמספר הכולל) המשתרעות על 2,844,170 דונם (32 אחוז משטח פורטוגל היבשתית) ומקיפות 1,983,590 דונם של שטחי יער (37 אחוזים מהסך הכל), נכתב בצו, המתפרסם מדי

שנה.

"הגדרת סדרי העדיפויות הללו אינה פוטרת את המנהלים של השטח מעמידה בכל ההוראות שנקבעו בחקיקת ניהול האש הכפרית, והיקף הבדיקה על ידי הגורמים המוסמכים אינו מוגבל לאזורים ולמועדים שהוזכרו."

בהתאם למסמך, בדיקת ניהול הדלק בקהילות העדיפות 991 תתבצע בין התאריכים 1 במאי עד 31 במאי על קרקעות הסמוכות לבניינים באזורים כפריים (בטווח של 50 מטר) ובאשכולות אוכלוסייה.

עבור כבישים, רשתות רכבת, תחבורה חשמלית וקווי הפצה, בדיקות יתבצעו מה -1 ביוני עד ה -30 ביוני.