תוכנית האינטגרציה המקצועית למהגרים, Porto_4_All, שהוצגה על ידי עיריית פורטו בשנת 2021, אפשרה הכשרה של 84 מהגרים ומעורבות של 66 ארגוני רשת וגיוס לאורך שלוש המהדורות שלה.

54 מהגרים, רובם מבנגלדש, ברזיל, קולומביה ואוקראינה התקבלו למהדורה השלישית של התוכנית, שהסתיימה במרץ 2024.

מתוך 54 המהגרים שהשתתפו במהדורה השנה, הרוב היו נשים (57%) בגיל ממוצע של 40. מבין האנשים שהשתתפו, 35 אחוזים היו בפורטוגל פחות משנה, 37 אחוזים במשך שנה עד שנתיים, 24 אחוזים במשך שנתיים עד חמש שנים ורק 2 אחוזים במשך למעלה מחמש שנים. רוב המהגרים (77%) חיפשו עבודה כאשר נרשמו לפרויקט, כאשר 13 אחוזים חיפשו את העבודה הראשונה שלהם.

מבחינת השכלה, 50 אחוז מהמשתתפים היו בעלי תואר ראשון ו -26 אחוזים תואר שני, בעוד 15% עברו קורס טכנולוגי ו -9 אחוזים סיימו את השכלתם התיכונית. שישה חודשים לאחר ההשקה הראשונית של הפרויקט, הערכת ההשפעה העלתה כי "73 אחוזים מהמהגרים השתלבו בשוק העבודה" וכי 36 אחוזים פנו על ידי עסקים הקשורים לפרויקט, כך גילתה העירייה

.

לדברי עיריית פורטו, "המספר ההולך וגדל של מהגרים וחברות הרשומים בפרויקט Porto_4_All מאפשר לנו לאמת את חשיבות הפרויקט, המבוסס על יצירת אסטרטגיה משולבת ושיתופית בין 'בעלי עניין' שונים, ציבוריים ופרטיים, בעלי כישורים הקשורים לשילוב חברתי-מקצועי של מהגרים". מועצת העיר פורטו אמרה ללוסה כי היא מתכננת להאריך את חיי הפרויקט ולהתקדם עם מהדורה חדשה בשנה שלאחר מכן

.