בתגובה לעליית העלויות בשוק הנדל"ן החליטה מו עצת העיר מפרה להעלות את ההשקעה הראשונה של אסטרטגיית הדיור המקומית מ -37.2 מיליון אירו ל -61.7 מיליון אירו, בניסיון לפרנס 390 משפחות. ההצעה, שאושרה בישיבה פרטית על ידי הנהלת העירייה של מפרה, באה בעקבות שינוי קודם באסטרטגיית הדיור המקומי שנערך בשנת 2022, מאותן סיבות

.

לדברי עיריית מפרה, כאמור בהצעה, "סקירת ערכי ההשקעה היא תוצאה של הדינמיקה בשוק הדיור והבנייה בשנים האחרונות, כאשר נצפתה צמיחה בעלויות הבנייה והדיור שהוכחו כגבוהות משמעותית מהצפוי". לכן המשמעות היא ש"לעלייה בעלויות הבנייה והדיור הייתה השפעה קונקרטית על ההתערבויות המומלצות".


בהתאם להסכם נרשמו 285 בקשות דיור שזכו לתמיכה בזכות ראשונה על ידי שירותי הפעולה החברתית של העירייה, בעקבות אישור המהדורה הראשונית של אסטרטגיית הדיור המקומית בשנת 2021, אז הוגשו למעלה ממחצית הבקשות. כפי שנחשף בהצעה, מתוך 285 המשפחות, 167 מתגוררות בתנאים מסוכנים (19 מהן קשורות להתעללות במשפחה, 56 מהן חסרי בית או חוסר מקום מגורים), 80 מהן נמצאות בדיור מטונף ובלתי בטוח, 19 מתוכם אינם מספקים, ועוד 19 מתוכם צפופים

.


על פי התוכנית, הערך הממוצע של עסקאות דיור באזור המטרופולין של ליסבון (AML), הכולל את מפרה, גדל ב -38% בין 2016 ל -2020. במפרה, לעומת זאת, צמיחה זו עלתה על 60 אחוזים. כפי שנחשף במפקד האוכלוסין, אוכלוסיית עיריית מפרה במחוז ליסבון גדלה מ- 76,500 ל -86,551 בין 2011 ל -2021, כאשר 20 עד 25 אחוזים מהאוכלוסייה הם

צעירים.