בהצהרה מציינת המשטרה כי בין השנים 2019-2023 המחוזות שבהם היה "המספר הגבוה ביותר של אי עמידה בניהול דלק על אדמות יער", היו סנטרם, קסטלו ברנקו, בראגה, קוימברה ואווירו.

ב"מחוזות שבהם יש שיא נמוך יותר של אי עמידה בניהול דלק על אדמות יער, באותה תקופה בולטים מחוזות אבורה, ברגנסה, פורטלגרה, ויאנה דו קסטלו ובג'ה", הוסיף ה- GNR.

"משנת 2019 ועד 14 באפריל 2024 זוהו 4,831 בני אדם ו-404 חשודים נעצרו בגין שריפות יער", נכתב בפתק.

ה- GNR סבור כי לאחר זיהוי הגורמים לשריפות, ובהתחשב בכך ש"שריפות ושריפות בלבד תורמות ליותר מ -35% מהתרחשויות השריפות בשנים האחרונות", על כולם "להתאמץ כך שניתן יהיה לבצע הפחתת דלק בשיטות חלופיות אחרות", כגון "שילוב בקרקע וייצור ביומסה, ובכך להפחית את הסיכון ליצירת אירועים".

ה- GNR הניח כעדיפות אסטרטגית את ההגנה על אנשים ורכוש, בהקשר של שריפות כפריות, "הנתמכות בפעולות מניעה וסיור מחוזק באזורי יער".

במסגרת מערכת ניהול האש הכפרית המשולבת (SGIFR), המשטרה מעסיקה אנשי צבא ושומרי יער ממבנה שירות הטבע והגנת הסביבה (SEPNA) ויחידת הגנת החירום והסיוע (UEPS).

בין השנים 2019-2023 רשם ה- GNR "35,097 פעולות העלאת מודעות, ובכך הגיע ל -428,389 איש", נכתב בפתק.