על פי טבלה של חברת המים האזורית Águas do Algarve, קסטרו מרים הראה ירידה של 36% בצריכת המים באפריל בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.