עבור הרגולטור, הנתונים חושפים כיסוי לא מספיק שעלול לסכן את יכולתה של המדינה להתאושש מאסון סייסמי, על פי דו"ח של ECO.

האזורים שבהם המבטחים מרכזים את ההון הביטוחי ביותר בתחום הדיור עם כיסוי תופעות סייסמיות (FS) הם אלגרבה, ליסבון, ואלה דו טג'ו ופורטו. שני האזורים הראשונים הם גם האזורים עם הסיכון הסיסמי הגבוה ביותר במדינה.

"עובדה זו מצביעה על קיומה של בחירה שלילית כלשהי של סיכון, לרעת הגיוון בין אזורים חשופים פחות ופחות ובעקבות כך ההדדיות של הסיכון בין אזורים שתיווצר", נכתב בדו"ח.

ובכל זאת, בנושא זה, ה- ASF קובע כי יש "גבול טבעי" לגיוון בגלל ריכוז הבניינים, הנוטים להיות בעלי ערך גבוה יותר, באזורים החשופים יותר לסיכון סייסמי, כמו בליסבון ואלגרבה.