"להתקנת פרויקט המפעל הפוטו-וולטאי הצף של קבריל תהיה השפעה שלילית חמורה מאוד על עיריית פדרוגאו גרד ועל השטחים (עיריות שכנות)", נכתב במסמך שהוכן על ידי השירותים העירוניים.

הפרויקט מכסה את פדרוגאו גרנדה (מחוז לייריה), סרטה (קסטלו ברנקו) ופמפילהוסה דה סרה (קוימברה), עיריות החולקות את מאגר קבריל.

על פי המסמך, הטמון במפעל הפוטו-וולטאי הצף, יוקם קו חשמל עילי של כ-36 קילומטרים המשתרע על כמה עיריות.

"הכפרים המאפיינים את המורשת הבנויה של פדרוגאו גרנדה וקרובים לקו המים הזה עשויים לראות גידול באוכלוסייה", הוסיף והודה כי "נראה שהם נמצאים בסיכון, שכן עם ההצעה להתקין לוחות פוטו-וולטאיים צפים (כמו גם עם קו העברת האנרגיה שיוצא משם) בטוח שהנוף החזותי ישתנה באופן דרסטי".

המסמך, שניתח מספר היבטים, כולל תכנון מרחבי, הגנה אזרחית, משאבי מים ורווחיות פיננסית, מצביע גם על הפרה של תוכנית האב העירונית ותוכנית התכנון של אלבופיירה.

מתוך הכרה בכך שהיא נמצאת ב"שלב מכריע בו העדיפות היא דה-פחמן", העירייה שקלה, עם זאת, כי "אין לבצע זאת בכל מחיר, וגם לא לסכן משאבים אסטרטגיים לפיתוח העירייה".

"דה-פחמן הוא תהליך חשוב, עם זאת, הוא אינו יכול להתרחש על ידי פחמת הכלכלה של אחד האזורים הכפריים והחלשים במדינה", ציין וטען כי המפעל הסולארי הצף "אינו מייצג ערך מוסף לעירייה".