ביחס לחודש הקודם חלה ירידה של 2,237 מוטבים בחודש מרץ, אך בהשוואה לחודש המקביל בשנה הקודמת חלה עלייה של 16,252 מוטבים, על פי סיכום משרד האסטרטגיה והתכנון (GEP) של משרד העבודה, הסולידריות והביטוח הלאומי.

דמי אבטלה נתבעים בעיקר על ידי נשים, המקבילים ל -110,657 מוטבים (56.6% מהסך הכל).

אם ניקח בחשבון דמי אבטלה בלבד, מספר המוטבים הסתכם ב -153,208, ירידה של 1% בסך הכל, אך עלייה של 12.4% בהשוואה לחודש המקביל בשנה הקודמת.

דמי האבטלה החודשיים הממוצעים בחודש מרץ עמדו על 641 יורו, המקביל לעלייה משנה לשנה של 4.2%.

במקרה של דמי האבטלה החברתיים הראשוניים, גמלה זו עובדת ל -11,294 מוטבים, 6.1% פחות מאשר בפברואר ו -13.5% יותר בהשוואה למרץ 2023.

דמי האבטלה החברתיים שלאחר מכן כיסו 22,197 מוטבים, ירידה של 0.8% במונחים חודשיים ו -10.7% משנה לשנה.