בהערה לתקשורת חשפה הממשלה כי בהתאם לצו משותף של שר מינהל הפנים ושר החקלאות והדיג, החליטה "להאריך לחודש נוסף את המועד האחרון לבעלי יערות ויצרנים לנקות את היערות והקרקע", כך ש"המועד האחרון, שהסתיים ב -30 באפריל, הוארך עד 31 במאי".

"ההחלטה קשורה לגשמים שנרשמו בחודשים האחרונים ותכולת המים הגבוהה בקרקע, שהשפיעה על רבות מפעולות ניהול הדלק ועודדה את הצמיחה המהירה של הצמחייה באזורים שכבר התערבו", מסביר ההערה.

כמו כן, על פי הממשלה, תחזיות מזג האוויר מצביעות על כך שבחודש מאי "יישמרו תנאים מתאימים לביצוע בטוח של פעילויות ניהול דלק, ולכן תקופה נוספת זו תאפשר לבצע פעולות בכל המקומות הדרושים."