על פי נתונים שפרסם המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), ECO מצטט כי שיעור האבטלה עמד על 6.5% בחודש מרץ, מה שמתאים לירידה קלה מאוד הן בהשוואה לחודש הקודם והן בהשוואה לחודש הקודם לפני שנה. האוכלוסייה המועסקת הגיעה לשיאים היסטוריים.

"שיעור האבטלה עמד על 6.5%, נמוך ב -0.1 נקודות אחוז לעומת בחודש הקודם, זהה לשלושה חודשים קודם לכן, ונמוך ב -0.3 נקודות אחוז לעומת החודש המקביל בשנת 2023", מציין הבוקר משרד הסטטיסטיקה, שמגלה גם כי בסך הכל היו בפורטוגל 346.5 אלף מובטלים במרץ

.

שיעור התעסוקה עמד על 64.3%, מעל 64.2% שנרשמו בחודש הקודם ו -64% שנרשמו לפני שנה. בסך הכל, בחודש השלישי של השנה, הועסקו כאן חמישה מיליון אנשים.

על פי INE, בחודש מרץ השיגה פורטוגל את נתון האוכלוסייה הפעיל הגבוה ביותר מאז 1998.

בהתבסס על התפתחות זו של האוכלוסייה המועסקת והמובטלת, מציינת INE כי האוכלוסייה הפעילה גדלה הן משנה לשנה (1.6%) והן מבחינה שרשרת (0.1%) לכמעט 5.4 מיליון איש.

לעומת זאת, האוכלוסייה הלא פעילה צנחה ב -0.1% ברבעון לרבעון ו -1.3% משנה לשנה ל -2.4 מיליון פרטים. "התפתחות האוכלוסייה הלא פעילה הייתה תוצאה של הירידה במספר האנשים הלא פעילים האחרים, אלה שאינם מחפשים עבודה ואינם זמינים לעבודה (ארבעת אלפים; 0.2%), שעברה את הגידול שנצפה במספר האנשים הלא פעילים הזמינים לעבודה, אך שאינם מחפשים עבודה (2.2 אלף; 2.1%) ",

מפרט INE.

שיעור תת-ניצול העבודה עמד על 11.4% במרץ, כלומר הוא התייצב בהשוואה לפברואר וירד ב -0.6 נקודות אחוז בהשוואה למרץ אשתקד.