עבירה זו תופסת נתח של 58.1% מכלל העבירות, בסך הכל 946,956 נהגים.

מספר זה מייצג עלייה של 8.2% בהשוואה לשנת 2022, השנה בה נקנסו 874,934 נהגים בגין מהירות מופרזת.