על פי INE, שני המגזרים המרכיבים את המדד רשמו צמיחה משנה לשנה בחודש מרץ, אך האטו בהשוואה לחודש הקודם.

למגזר ההנדסה האזרחית הייתה וריאציה משנה לשנה של 4.2% בחודש מרץ, לעומת 6.0% בפברואר, בעוד שבניית הבניינים גדלה ב -2.3% משנה לשנה, לעומת 3.8% בחודש הקודם.

מבחינת התרומות לשיעור השינוי משנה לשנה של המדד, ההנדסה האזרחית ייצגה 1.6 נקודות אחוז (2.3 בפברואר) ובניית מבנים 1.4 נקודות אחוז (2.3 בפברואר).

מבחינת וריאציה בשרשרת, מדד ייצור הבנייה ירד ב -0.5%, כתוצאה מירידות של 0.7% בבניית הבניינים ו -0.2% בהנדסה אזרחית.

בחודש מרץ הואט מדד התעסוקה במונחים משנה לשנה ב -0.4 נקודות אחוז, לצמיחה של 2.6%, ואילו השכר עלה ב -9.2%, לעומת 10.9% בפברואר.

השינוי החודשי בתעסוקה עמד על 0.3% (0.7% במרץ 2023) ואילו השינוי בשכר עמד על 5.0% (6.6% בחודש המקביל של 2023).