בתחזיות הכלכליות באביב, מנהל הקהילה צופה צמיחה בתוצר המקומי הגולמי הפורטוגלי (תוצר) של 1.7% השנה ו -1.9% בשנת 2025, תיקון כלפי מעלה לעומת 1.2% בשנת 2024 ו -1.8% בשנת 2025 הצפוי בדו"ח פברואר.

בריסל נראית אפוא אופטימית יותר לשנה זו מממשלת פורטוגל, שבתכנית היציבות כללה שיעור צמיחה של 1.5% השנה, בעוד שבנק פורטוגל (BdP) צופה הרחבת התוצר של 2%, קרן המטבע הבינלאומית (IMF) 1.7% ומועצת הכספים הציבוריים (CFP) והארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי 1.6%.